Υπεύθυνοι επικοινωνίας ΚΕΔΑΣΥ-Σχολικών Μονάδων/ή και ΕΔΥ για το 2022-2023

http://2kesy-v.thess.sch.gr/wp-content/uploads/2022/09/ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ-ΚΕΔΑΣΥ-ΣΧΟΛΙΚΩΝ-ΜΟΝΑΔΩΝ-Ή-ΚΑΙ-ΕΔΥ.pdf