Το οικογενειακό πρόγραμμα όταν μένουμε σπίτι

http://2kesy-v.thess.sch.gr/wp-content/uploads/2020/03/ΤΟ-ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ-ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ-ΟΤΑΝ-ΜΕΝΟΥΜΕ-ΣΠΙΤΙ-Αντιγραφή-1.pdf