Εκπαιδευτικό υλικό για μαθητές και μαθήτριες στο φάσμα του αυτισμού-Κοινωνικές ιστορίες

http://2kesy-v.thess.sch.gr/wp-content/uploads/2020/03/Εκπαιδευτικό-υλικό-για-μαθητές-και-μαθήτριες-στο-φάσμα-του-αυτισμού-Κοινωνικές-ιστορίες.pdf