Προτεινόμενες δραστηριότητες για γονείς και παιδιά

http://2kesy-v.thess.sch.gr/wp-content/uploads/2020/04/Προτεινόμενες-δραστηριότητες-για-γονείς-και-παιδιά-ΤΕΛΙΚΟ.pdf