Ενδεικτικό έντυπο ατομικού βραχυχρόνιου προγράμματος υποστήριξης μαθητή/τριας προσχολικής ηλικίας

http://2kesy-v.thess.sch.gr/wp-content/uploads/2020/11/ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ-ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ-ΕΝΤΥΠΟ-ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΟΥ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ.doc