Ενδεικτικό έντυπο ατομικού βραχυχρόνιου προγράμματος υποστήριξης μαθητή/τριας Β/θμιας Εκπαίδευσης

http://2kesy-v.thess.sch.gr/wp-content/uploads/2020/11/Β-ΘΜΙΑ-ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ-ΕΝΤΥΠΟ-ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΟΥ-ΠΡΟΓΡΑΜΜ.-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ.doc