Ενδεικτικό Σχέδιο Εισήγησης Παραπομπής Μαθητή/τριας στο ΚΕΔΑΣΥ από την ΕΔΥ

http://2kesy-v.thess.sch.gr/wp-content/uploads/2021/11/ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ-ΣΧΕΔΙΟ-ΠΡΑΞΗΣ-ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ-ΠΑΡΑΠΟΜΠΗΣ-ΜΑΘΗΤ-ΤΡΙΑΣ-ΣΤΟ-ΚΕΔΑΣΥ-από-ΕΔΥ.docx

Ενδεικτικό Σχέδιο Πρωτοκόλλου Συνεργασίας-Επικοινωνίας σχολείου-γονέων

http://2kesy-v.thess.sch.gr/wp-content/uploads/2021/11/ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ-ΣΧΕΔΙΟ-ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ-ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ-για-ΕΔΥ.docx

Ενδεικτικό έντυπο ατομικού βραχυχρόνιου προγράμματος υποστήριξης μαθητή/τριας Β/θμιας Εκπαίδευσης

http://2kesy-v.thess.sch.gr/wp-content/uploads/2020/11/Β-ΘΜΙΑ-ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ-ΕΝΤΥΠΟ-ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΟΥ-ΠΡΟΓΡΑΜΜ.-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ.doc

Ενδεικτικό έντυπο ατομικού βραχυχρόνιου προγράμματος υποστήριξης μαθητή/τριας προσχολικής ηλικίας

http://2kesy-v.thess.sch.gr/wp-content/uploads/2020/11/ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ-ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ-ΕΝΤΥΠΟ-ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΟΥ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ.doc

Ενδεικτικό Έντυπο Ατομικού Βραχυχρόνιου Προγράμματος Υποστήριξης μαθητή/τριας Δημοτικού σχολείου

http://2kesy-v.thess.sch.gr/wp-content/uploads/2020/11/ΔΗΜΟΤΙΚΟ-ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ-ΕΝΤΥΠΟ-ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΟΥ-ΠΡΟΓΡΑΜΜ.-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ.doc