Ενδεικτικό έντυπο ατομικού βραχυχρόνιου προγράμματος υποστήριξης μαθητή/τριας Β/θμιας Εκπαίδευσης

http://2kesy-v.thess.sch.gr/wp-content/uploads/2020/11/Β-ΘΜΙΑ-ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ-ΕΝΤΥΠΟ-ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΟΥ-ΠΡΟΓΡΑΜΜ.-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ.doc

Ενδεικτικό έντυπο ατομικού βραχυχρόνιου προγράμματος υποστήριξης μαθητή/τριας προσχολικής ηλικίας

http://2kesy-v.thess.sch.gr/wp-content/uploads/2020/11/ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ-ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ-ΕΝΤΥΠΟ-ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΟΥ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ.doc

Ενδεικτικό Έντυπο Ατομικού Βραχυχρόνιου Προγράμματος Υποστήριξης μαθητή/τριας Δημοτικού σχολείου

http://2kesy-v.thess.sch.gr/wp-content/uploads/2020/11/ΔΗΜΟΤΙΚΟ-ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ-ΕΝΤΥΠΟ-ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΟΥ-ΠΡΟΓΡΑΜΜ.-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ.doc

Οδηγοί Διαφοροποίησης της διδασκαλίας Π.159-σημαντικό υλικό για τις ΕΔΕΑΥ, καθώς και γενικά για χρήση από τους/τις εκπαιδευτικούς σε κάθε βαθμίδα

http://ed.prosvasimo.gr/educational-material/odhgoi-diaforopoihshs-159