Έντυπο περιγραφικής έκθεσης για ανανέωση παράλληλης στήριξης – συνεκπαίδευσης μαθητών/τριών Β/θμιας Εκπ/σης (Για Υπόδειγμα 3)

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το έντυπο σαν πρότυπο για την ανανέωση παράλληλης στήριξης μαθητών/τριών Β/θμιας Εκπαίδευσης, με αριθμό εμπιστευτικού πρωτοκόλλου. Συνοδεύει το Υπόδειγμα 3 της εγκυκλίου παράλληλης στήριξης.