Υλικό ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης (Μπότσας Γεώργιος Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου Ειδικής Αγωγής & Ενταξιακής Εκπαίδευσης 2ου ΠΕΚΕΣ Κεντρικής Μακεδονίας)

http://users.sch.gr/gbotsas/wordpress/?page_id=301