Σχεδιάζω τη σταδιοδρομία μου-22 προτάσεις-κλειδιά για μαθητές και μαθήτριες της Γ Λυκείου

http://2kesy-v.thess.sch.gr/wp-content/uploads/2020/04/Σχεδιάζω-τη-Σταδιοδρομία-μου-22-προτάσεις-κλειδιά-για-μαθητές-και-μαθήτριες-της-Γ’-Λυκείου.pdf