Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης Φ. 153/ 79899/Α5/21.05.2019 (ΦΕΚ Β΄ 1904 και 1940 διορθώσεις σφαλμάτων) «Πρόσβαση αποφοίτων Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) σε ποσοστά θέσεων του συνολικού αριθμού εισακτέων σε Σχολές, Τμήματα και Εισαγωγικές κατευθύνσεις Τμημάτων των Πανεπιστημίων,… και εφεξής

http://2kesy-v.thess.sch.gr/wp-content/uploads/2020/04/ΦΕΚ-1106-Τροποποίηση-για-την-«Πρόσβαση-αποφοίτων-Επαγγελματικού-Λυκείου-ΕΠΑ.Λ.-σε-ποσοστά-θέσεων-….pdf