Κατάταξη των Σχολών, των Τμημάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων Τμημάτων στα Επιστημονικά Πεδία του άρθρου 4Α του ν. 4186/2013 (Α΄193), όπως αυτό προστέθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 100 του ν. 4610/2019 (Α΄70).

http://2kesy-v.thess.sch.gr/wp-content/uploads/2020/04/ΦΕΚ_345_Β-Κατάταξη-των-Σχολών-των-Τμημάτων-και-των-Εισαγωγικών-Κατευθύνσεων-Τμημάτων-στα-Επιστημονικά-Πεδία….pdf