Καθορισμός διδακτέας – εξεταστέας ύλης των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης Ημερήσιων και (τριετών) Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και της Δ΄ τάξης (τετραετών) Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. του ν.4386/2016 (Α΄ 83) για το σχολικό έτος 2019-2020

http://2kesy-v.thess.sch.gr/wp-content/uploads/2020/04/Ύλη_Πανελλ_Εξετ_Μαθημ_Γ_Ημερ_Γ_Δ_Εσπερ_ΕΠΑΛ_2019-20.pdf

Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης Φ. 153/ 79899/Α5/21.05.2019 (ΦΕΚ Β΄ 1904 και 1940 διορθώσεις σφαλμάτων) «Πρόσβαση αποφοίτων Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) σε ποσοστά θέσεων του συνολικού αριθμού εισακτέων σε Σχολές, Τμήματα και Εισαγωγικές κατευθύνσεις Τμημάτων των Πανεπιστημίων,… και εφεξής

http://2kesy-v.thess.sch.gr/wp-content/uploads/2020/04/ΦΕΚ-1106-Τροποποίηση-για-την-«Πρόσβαση-αποφοίτων-Επαγγελματικού-Λυκείου-ΕΠΑ.Λ.-σε-ποσοστά-θέσεων-….pdf

Κατάταξη των Σχολών, των Τμημάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων Τμημάτων στα Επιστημονικά Πεδία του άρθρου 4Α του ν. 4186/2013 (Α΄193), όπως αυτό προστέθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 100 του ν. 4610/2019 (Α΄70).

http://2kesy-v.thess.sch.gr/wp-content/uploads/2020/04/ΦΕΚ_345_Β-Κατάταξη-των-Σχολών-των-Τμημάτων-και-των-Εισαγωγικών-Κατευθύνσεων-Τμημάτων-στα-Επιστημονικά-Πεδία….pdf

Σχεδιάζω τη σταδιοδρομία μου-22 προτάσεις-κλειδιά για μαθητές και μαθήτριες της Γ Λυκείου

http://2kesy-v.thess.sch.gr/wp-content/uploads/2020/04/Σχεδιάζω-τη-Σταδιοδρομία-μου-22-προτάσεις-κλειδιά-για-μαθητές-και-μαθήτριες-της-Γ’-Λυκείου.pdf