Φόρμα αιτήματος για ομαδική ή ατομική συμβουλευτική στον επαγγελματικό προσανατολισμό σε μαθητές/τριες Α’, Β’ και Γ’ Λυκείου.

http://2kesy-v.thess.sch.gr/wp-content/uploads/2021/02/2.-Φόρμα-Αιτήματος-για-Ομαδική-Ατομική-Συμβουλευτική-στον-Επαγγελματικό-Προσανατολισμό-για-ΛΥΚΕΙΟ.docx

Φόρμα αιτήματος για συμβουλευτική στον επαγγελματικό προσανατολισμό σε ομάδες μαθητών γυμνασίου

http://2kesy-v.thess.sch.gr/wp-content/uploads/2021/02/1.-Φόρμα-αιτήματος-για-ομάδες-μαθητών-Γυμνασίου-για-Συμβουλευτική-στον-Επαγγελματικό-Προσανατολισμό.docx

Η διαχείριση της απώλειας ενός οικείου προσώπου από τη νόσο COVID – 19 Ιουλία Μαϊμάρη, MSc Ινστιτούτο Έρευνας & Θεραπείας της Συμπεριφοράς. Αναρτήθηκε από την ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Έρευνας & Θεραπείας της Συμπεριφοράς: https://ibrt.gr/edu/node/728

http://2kesy-v.thess.sch.gr/wp-content/uploads/2020/12/Η-Διαχείριση-της-απώλειας-αγαπημένου-προσώπου-από-covid-19.pdf

Ψυχική ανθεκτικότητα εν μέσω της πανδημίας-Οδηγός για εφήβους

http://2kesy-v.thess.sch.gr/wp-content/uploads/2020/11/Ψυχική-ανθεκτικότητα-εν-μέσω-πανδημίας-Covid-19_Οδηγόςγιαεφήβους.pdf